แชร์โพสนี้

อัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากจะทรงดนตรีเพื่อความสนุกสนานแล้วนั้น พระองค์ท่านยังใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ทางอ้อมหลายๆด้าน เช่น ใช้ดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษา โดยเสด็จไปทรงดนตรีกับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นเวลากว่า 10 ปี รวมถึงการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย 
 
พระปรีชาสามารถในด้านดนตรีของพระองค์ท่าน ไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจให้กับพสกนิกรชาวไทยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เมื่อครั้งที่เสด็จฯ เยือนกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนตุลาคม 2507วงดุริยางค์ซิมโฟนี ออเคสตร้า แห่งกรุงเวียนนา ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชุด มโนราห์ , สายฝน , ยามเย็น , มาร์ชราชนาวิกโยธินและมาร์ชราชวัลลภ ไปบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2507 พร้อมกันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียได้ส่งกระจายเสียงเพลง และเสนอข่าวนี้ไปทั่วประเทศ สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา ได้ถวายพระเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลขที่ 23 ดังปรากฏพระปรมาภิไธย “ภูมิพลอดุลยเดช” จารึกบนแผ่นหินอ่อนของสถาบันอันเก่าแก่ของยุโรปแห่งนี้ โดยประธานสถาบันได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้สร้างสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างดนตรีตะวันออกกับดนตรีตะวันตก และทรง พระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระปรีชาสามารถ นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์แห่งทวีปเอเชีย ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่ง ณ ศูนย์กลางแห่งการดนตรีในทวีปยุโรป ทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวาย พระเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 37 พรรษา ศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่าง เบนนี กูดแมน นักคลาริเน็ตผู้ได้รับฉายาราชาเพลงสวิง , แจ๊ก ทีการ์เด้น นักทรอมโบน , ลีโอเนล แฮมป์ตัน นักระนาดฝรั่ง รวมถึงสแตน เก็ตส์ นักแซ็กโซโฟน เป็นชื่อที่พระองค์ท่านทรงเคยร่วมดนตรีมาแล้วทั้งสิ้้น
 
 
แต่ละบทเพลงที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์นั้น ไม่ใช่บทเพลงเพลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่บทเพลงยังแสดงถึงความไพเราะ งดงามในรูปแบบจังหวะเพลงต่างๆ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์  
 
เพลง Blue Day หรือ อาทิตย์อับแสง เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ 8 ที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2492 ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
 
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ 11 ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นเพลงประจำสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
เพลงยูงทอง เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ 36 ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นเพลงประจำสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2506
 
 
เพลงเกษตรศาสตร์ เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 17 ธันวาคม 2509
 
 
สุดท้ายเพลงความฝันอันสูงสุด เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 43 ทรงพระราชนิพนธ์ใน 2514 
 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.