แชร์โพสนี้

ความทรงจำที่ไม่วันลืมได้เมื่อ 33 ปีที่แล้วของ ลุงคม เพ็งรุณ เกษตรกร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแข้ และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจาน ตามพระราชดำริเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2524 ถือวันอันเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของลุงคม เพ็งรุณ ชายผู้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งในพื้นที่ห่างไกล เมื่อมีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายรายงาน ถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความทุกข์ยากที่ตนเองและคนในพื้นที่ต้องเผชิญ
 
แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522  และทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำห้วยจาน และอ่างเก็บน้ำห้วยแข้ พระองค์มองเห็นปัญหาและรับสั่งว่า ควรจะพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่เพราะปลูกในเขตหมู่บ้านสร้างแก้ว จังหวัดสกลนคร ประมาณ 500 ไร่ ส่วนน้ำที่เหลือทั้งหมดควรพิจารณาผันลงอ่างเก็บน้ำห้วยจานเพื่อส่งต่อให้กับพื้นที่เพาะปลูกบ้านบ่อแก้ว บ้านว่านน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก โดยควรพิจารณาต่อท่อรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยจาน ไปยังบ้านบ่อแก้วเป็นการเร่งด่วน
 
จากคำขอในวันนั้นถึงวันนี้พื้นที่การเกษตรรอบๆอ่างเก็บน้ำห้วยจานตามพระราชดำริ ได้มีการต่อท่อรับน้ำ ส่งไปยังพื้นที่การเกษตรอีกประมาณ 3,000 ไร่ และมีน้ำให้ชาวไร่ชาวนาใช้ตลอดทั้งปี พื้นที่ที่เคยแห้งแล้งจนแทบจะไม่มีความหวังสำหรับชีวิต วันนี้พื้นที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นทั้งชีวิตของลุงคม เพ็งรุณ ที่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ผืนแผ่นดินตำบลบ่อแก้ว ที่พระราชาทรงคิดศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต ทำให้คนชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ดังกล่าวสามารถทำมาหากินและดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.