แชร์โพสนี้

ข่าว Amazing วันนี้ไปกันที่วัดหยวนทง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เพื่อไหว้พระขอพรเนื่องในโอกาสวันชาติของประเทศจีน 
 
วัดหยวนทง ถือเป็นวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศรอบๆดูร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง มีอายุยาวนานกว่า 1,200 ปี ความแปลกของวัดนี้คือ เป็นวัดที่ต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุดเนื่องจากเคยเป็นวิหารของเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย โดยสมัยนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้นำ พระพุทธชินราช ของไทยประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันระหว่างไทย-จีน และเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในประเทศไทยที่มาตั้งอยู่ในเมืองจีน
 
 
สำหรับวัดหยวนทง เป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และธิเบต เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา 3 นิกาย คือ นิกายมหาญาณของพม่า นิกายหินญาณของไทย และนิกายลามะของธิเบต เมื่อเดินเข้าภายในวัดซึ่งพระองค์แรกที่เราได้เห็นคือ พระสังฆจาย ที่ยิ้มและต้อนรับผู้คนที่เข้ามาไหว้สักการะ ด้านหลังของพระสังฆจายจะมีพระอยู่องค์หนึ่งที่เรียกว่า อุยโถว มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัด ดังนั้นเราจะเห็นพระอุยโถวหันหน้ามองไปทางวิหารตลอดเวลา ซึ่งคนจีนที่เข้ามากราบไหว้พระในวัดนี้นั้นจะมีความเชื่อในการขอพรให้ประสบความสำเร็จ ความโชคดีและที่สำคัญคือ การขอลูก
 
 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.