แชร์โพสนี้

ช่วงข่าว Amazing กับ ดร.เกษมสันต์ พาไปไหว้ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศเมียนนมาร์ 
 
พระองค์แรกคือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุด  มีความยาวกว่า 70 เมตร คนไทยนิยมเรียกพระตาหวาน มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้วสั่งผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่น บริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ
 
ที่ต่อมาอยู่ที่เมืองบาโกหรือคนไทยเรียกเมืองหงสาวดี เป็นพระนอนยิ้มหวาน ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี มีความยาว 55 เมตร โดยจุดที่ต่างจากพระองค์อื่นคือที่ปลายเท้าจะไม่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของพระองค์นี้
 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.