แชร์โพสนี้

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน แห่งกรุงเทพมหานคร 2559 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2559  รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2559 โดยจัดฉายภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจาก 10 ชาติสมาชิก กลุ่มอาเซียนรวม 10 เรื่อง โดยผู้ที่เข้าชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการใช้ เสื่อภาพยนตร์เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียนพร้อมผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
 
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จะจัดฉายภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงภาพยนตร์ SFX CINEMA MAYA Chiang Mai ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสำนนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.