แชร์โพสนี้

คอนเสิร์ตการกุศล “รวมใจไทยภักดิ์ รักวังพญาไท” โดยมูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ และมูลนิธิสุนทราภรณ์ เพื่อหารายได้บูรณะพระราชวังพญาไท สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเป็นทั้งที่ประทับ สถานที่จัดพิธีแรกนาขวัญ ที่ตั้งของเมืองจำลองดุสิตธานี สถานที่ส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก และ โรงแรมแห่งแรกของประเทศไทย  
 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.