‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
119 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
 
วานนี้ เวลา 16 นาฬิกา 43 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โอกาสนี้ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
 
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดธูปเทียนจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศไว้ และทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียน จากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ถวายอดิเรก 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.