ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งศาลรัฐมนูญตีความการคำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
151 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์  ชี้ผลคำนวณตามกฎหมายเลือกตั้งไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ พร้อมให้ยกคำร้อง กรณีขอให้เลือกตั้งโมฆะ

เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงว่า ที่ประชุมมีมต ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสูตรคำนวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดังกล่าว ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณมากกว่ารัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่าการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเท่านั้น

นอกจากนี้ มีมติยกคำร้องกรณีที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยการขัดแย้งกันเองของรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ในการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าไม่มีอำนาจพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และยังยกคำร้องกรณีขอให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาเป็นโมฆะหรือไม่ เนื่องจากรายงานตัวเลขคะแนนเลือกตั้ง ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ จึงเกิดข้อสงสัยว่าผลการเลือกตั้งแต่หน่วยไม่ตรงกันนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการของ กกต.ยังไม่มีเหตุหรือปัญหาที่จะทำให้การเลือกตั้ง เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.