กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครทั่วประเทศ รวม ทษช. รอศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
67 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทาง กกต. ได้เผยแพร่เอกสารประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4-8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยหลังจากที่กกต.ได้พิจารณาแล้ว ได้ประกาศรับรองรายชื่อพรรคการเมืองที่ส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 77 พรรค และประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัคร 2,810 คน จากจำนวนที่การยื่นสมัคร 2,917 คน โดยไม่รับรอง 107 คน รวมทั้งให้ยกเลิกประกาศกกต.ที่รับรองรายชื่อแคนดิเดตนายกฯไปเมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา จาก 46 พรรค 71 รายชื่อ ให้เหลือ 44 พรรค 68 รายชื่อ โดยไม่ประกาศรับรอง 2 คน โดยหนึ่งคนเป็นผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล และอีก 1 คนมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  ส่วนอีก 1 ราย คือรายชื่อแคนดิเดตนายกฯของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ที่ กกต. ประกาศไม่รับรองรายชื่อไปตั้งแต่ต้น

สำหรับการรับรองผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตที่มีการส่งสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 81 พรรค จำนวน 11,181 คน เป็นอำนาจพิจารณาของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   ซึ่งต้องดำเนินการประกาศภายในวันนี้ (15 ก.พ.) เช่นกัน  และเมื่อได้ประกาศรายชื่อแล้วจะนำไปปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบได้จากแอพพลิเคชั่น SMART VOTE ด้วย  ซึ่งสำนักงานจะเร่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว

ทั้งนี้ผู้สมัครคนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่ได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ถนนแจ้งวัฒนะ  ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัคร  ตามมาตรา 49 และมาตรา 59 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ กกต. และ ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ก็สามารถยื่นคำร้องต่อ กกต. ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามมาตรา 51 และมาตรา 60 ด้วย

อย่างไรก็ตาม การประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต.ในครั้งนี้เป็นการประกาศรวมพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ที่ กกต.เสนอยุบพรรค โดยที่ประกาศนั้นเนื่องจากเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำสั่ง ตามกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดว่าเมื่อถูกร้องต่อศาลจะถูกตัดสิทธิไปเลยทันที  ขณะที่พรรคเพื่อนไทย ที่กกต.แจ้งไปยัง ผอ.กกต.จังหวัด ว่าไม่มีคุณสมบัติในการส่งสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต เนื่องจากไม่มีการตั้งสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาข้อกฎหมายแล้วเห็นว่ากฎหมายกำหนดว่า พรรคการเมืองจะส่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อได้ ต้องส่งในระบบแบ่งเขต  ซึ่งขณะนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ยังไม่มีการรายงานผลการรับรองเข้ามา รวมทั้งการที่จะไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัครส.สในแบบบัญชีรายชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือตายเท่านั้น ไม่มีจากเหตุอื่น  กกต.จึงได้ประกาศไปก่อน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.