แชร์โพสนี้

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานต่อชีวิตต้นไม้และสายน้ำของแผ่นดิน “เจ้าพระยา” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยชุมชนคลุ้มบางกะเจ้า เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.อาสาเข้าร่วมโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” จากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของประเทศ ที่มุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหยุดนำขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของขยะพลาสติกในทะเลที่ทำลายสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศทั่วโลก และยังส่งผลถึงปัญหาสุขภาพของประชาชน การใช้แม่น้ำเจ้าพระยาในการรณรงค์ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพราะเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย ตลอดลำน้ำยังมีสังคมพืช และต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาเป็นมรดกให้กับประเทศสืบไป

นอกจากนี้ ภายในงานฯ ได้จัดเสวนาในเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการจัดการขยะ พร้อมเปิดตัว “กองทุนดูแลต้นไม้ใหญ่” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมรุกขกรไทย และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง สนับสนุนโดยกระทรวงทรัพย์ และปตท. พร้อมแสดงนิทรรศการต่างๆ โดยจากจุดเริ่มต้นของกลุ่ม ปตท.ที่็็๋็มีปณิธานอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายภารกิจเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่า พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และสร้างโอกาสให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  กลุ่ม ปตท.มุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ดังนั้น ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สังคมพืชและต้นไม้ขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำเจ้าพระยา ร่วมถึงการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง และการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การลดการใช้ การคัดแยก และการนำกลับไปใช้ใหม่ เป็นต้น

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.