กฟน. ชี้แจงค่าประมาณการค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
40 ครั้ง

แชร์โพสนี้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ในการประชุมครั้งที่ 47/2561 (ครั้งที่ 548) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 52/2561 (ครั้งที่ 553) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2562 และมีมติเรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562 เท่ากับ -11.60 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mea.or.th/download/view/26425

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.