แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูง และประธานสหภาพแรงงาน กฟน. ร่วมเปิดงาน “การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ สายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY ประจำปี 2561” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานด้านงานบริการเพื่อประชนชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่าง การไฟฟ้านครหลวง การเคหะฯ เมืองใหม่บางพลี ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาให้พนักงานภาคสนามมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชน กฟน. จึงได้กำหนดจัดงาน “การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ สายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทำให้พนักงานสนามได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พนักงานสนามจะได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานสนามด้วยกัน

สำหรับการแข่งขันทักษะด้านช่างในปีนี้ มีจำนวนพนักงานสนามเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 224 คน จากการไฟฟ้านครหลวงเขตทั้งหมด 18 เขต ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยมีผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ จำนวน 108 คน ซึ่งกำหนดหัวข้อการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันงานฮอทไลน์โดยไม่ดับไฟฟ้า การแข่งขันตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การแข่งขันตรวจสอบสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน การแข่งขันติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การแข่งขันทักษะการปีนเสาไฟฟ้า และการแข่งขันทักษะการส่งของหนักด้วยรอกเชือก

โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทแต่ละระดับจะได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ได้นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองต่อไป

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.