แชร์โพสนี้

บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน จัดกิจกรรม “40 ปี ปตท. Together We Grow ExclusiveTalk” ทอล์คโชว์สุดพิเศษปลูกแรงบันดาลใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านศิลปินดารานักร้องชื่อดัง

โดย ปตท. มีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ปลูกป่าในใจคน มาตลอด ระยะเวลา 40 ปี และได้ดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นองค์กรที่มีปณิธานอย่างชัดเจน ในการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจึงได้อาสาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 โดยการปลูกป่า 1 ล้านไร่ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงมุ่งเน้นการปลูกและฟื้นฟูป่าให้ได้ครบตามเป้าหมาย 1 ล้านไร่เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการดูแลรักษาผืนป่าในระยะยาว ให้ป่าที่ปลูกฟื้นตัวเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในอนาคตโดยเชื่อว่าการปลูกป่าในใจคนคือวิถีที่ยั่งยืนในการดูแลป่า เพราะทุกคนจะเป็นพลังที่สำคัญที่ร่วมดูแลต้นไม้ รักษาป่าและพื้นที่สีเขียวของโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ยึดมั่นในพันธกิจด้านพลังงานพร้อมส่งเสริมสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคมการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนในสังคมไทย

และสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านคนดัง ไม่ว่าจะเป็น อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ทอม Room39 ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร ได้สะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งปันมุมมอง ซึ่งถือเป็นการทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันในการปลูกไม่พะยูงบนเวที เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลปกป้องป้องผืนป่าในอนคตอีกด้วย

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.