แชร์โพสนี้

การไฟฟ้านครหลวง ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างบนถนนและทางเดิน รวมถึงไฟประดับทั้งหมดภายในงานกาชาด ให้มีความมั่งคง ปลอดภัย พร้อมได้ร่วมออกร้านในงานกาชาดเพื่อหาเงินรายได้มอบให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ กฟน. ได้ร่วมออกร้านภายใต้แนวคิด “60 ปี การไฟฟ้านครหลวง ส่องสว่าง ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของ กฟน. ต่าง ๆ มากมาย เช่น อุโมงค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นไฟฟ้าใต้ดิน นิทรรศการนำเสาไฟฟ้าใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล มุมถ่ายภาพจำลองป่าในกรุง @บางกะเจ้า และนิทรรศการอาคารวัฒนวิภาส ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ กฟน. ที่ออกแบบก่อสร้างเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย รวมถึงให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกับกิจกรรม “โชคลอยคว้า” ลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดย กฟน. จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากกิจกรรม “โชคลอยคว้า” เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป

นอกจากนั้น กฟน. ยังได้ประดับไฟหยดน้ำทั้งหมดภายในงานกาชาดประจำปี 2561 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 125 ปี สภากาชาดไทย โดยผู้เข้าชมงานสามารถชื่นชมความสวยงามตระการตาของไฟประดับภายในงานได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป พร้อมร่วมย้อนวันวานไปกับนิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก 6 แผ่นดิน 125 ปี สภากาชาดไทย กระบวนรถแห่กาชาดในความทรงจำ นิทรรศการว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก พร้อมสาธิตการเล่นว่าว และการประกวดว่าว การประกวดขวัญใจงานกาชาด การแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กและโซนสวนสนุก และการแสดงสารพัน แสง สี บนเวทีกลาง ตลอด 9 วัน 9 คืน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.