แชร์โพสนี้

ส้ม-อมรา ศิริพงษ์ ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะผ่านทางเสียงเพลง โดยใช้ธรรมะเป็นแกนกลางในการดำเนินชีวิต โดยเฉาะอย่างยิ่งพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องจิตตนคร ซึ่งได้สร้างแรงบัลดาลใจในการสร้างงานศิลปะออกมาเป็น 19 บทเพลงทางธรรม ที่ผ่านการศึกษาตีความและตรวจสอบ เพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.