แชร์โพสนี้

มติพรรคพลังประชารัฐ เลือก อุตตม นั่งหัวหน้า สนธิรัตน์ เป็นเลขา สุวิทย์-กอบศักดิ์ กรรมการบริหาร พร้อมประกาศอุดมการณ์ก้าวข้ามความขัดแย้ง

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ทั้งหมด
1. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค
2. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค
3. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค
4. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เหรัญญิก
5. นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิก
6. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการบริหารพรรค และโฆษกพรรค
7. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการบริหารพรรค
8. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค
9. นายกรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการบริหารพรรค
10. นายชวน ชูจันทร์ กรรมการบริหารพรรค
11. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารพรรค
12. นายณพพงศ์ ธีระวร กรรมการบริหารพรรค
13. นางนฤมล สอาดโฉม กรรมการบริหารพรรค
14. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริหารพรรค
15. ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ กรรมการบริหารพรรค
16. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการบริหารพรรค
17. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ กรรมการบริหารพรรค
18. นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการบริหารพรรค
19. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการบริหารพรรค
20. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการบริหารพรรค
21. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค
22. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
23. นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ กรรมการบริหารพรรค
24. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหารพรรค
25. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค

นายอุตตม ยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกภาคส่วนก้าวข้ามความขัดแย้ง ขัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ได้ โดยพรรคพลังประชารัฐนังรวมตัวจากผู้มีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

สำหรับเป็นการตัดสินใจลงเล่นการเมืองครั้งนี้ส่วนตัวถือเป็นการตัดสินใจที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต พร้อมทำงานเพื่อประชาชน และไม่ได้เข้ามาสืบทอดอำนาจของ คสช. หรือมีใบสั่ง และพรรคจะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแม้จะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ก็ตาม

นายอุตตม ยืนยันว่า จะยังไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี เช่นเดียวกับรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ที่มาร่วมกับพรรค แต่สัญญาไม่ใช้เวลาหรือทรัพยากรของรัฐ ให้เกิดความได้เปรียบกว่าพรรคการเมืองอื่น และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะลาออกแน่นอน

ด้าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ว่าที่เลขาธิการพรรค กล่าวว่าพรรคจะส่ง ส.ส. ครบ ทั้ง 350 เขต อย่างแน่นอน ส่วนนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นจะเสนอ นายอุตตม สาวนายน เป็นนายกรัฐมนตรี แต่จะเปลี่ยนเป็นพลเอกประยุทธ์ หรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคและความชัดเจนของพลเอกประยุทธ์เอง และต้องเป็นคนที่ประชาชนยอมรับ

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.