แชร์โพสนี้

เวทีประชุมร่วมระหว่าง กกต. กับพรรคการเมือง และกลุ่มการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง มีพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ คสช.ปลดล็อคทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้ ขณะที่ กกต. ให้ความมั่นใจว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทัน 24 กุมภาพันธ์ 62 ตามกรอบที่วางไว้

นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต. ย้ำให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เพราะถือเป็นกฏหมายฉบับหนึ่ง และขอให้ ปรับปรุงข้อบังคับและคำประกาศอุดมการณ์พรรคให้แล้วเสร็จก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ธันวาคม เพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ และจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กกต. นอกจากนี้ต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพรรค เลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคให้เสร็จโดยเร็ว รวมทั้งจัดหาทุนประเดิมพรรค 1 ล้านบาท หาสมาชิกพรรคให้ได้ 500 คน ภายใน 180 วัน หากดำเนินการไม่ทัน จะสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองทันที

สำหรับการดำเนิการของ กกต. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการให้ กกต.จังหวัดเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใน 3 รูปแบบ และเปิดให้พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความเห็น สรุปเป็นรายงานส่งกลับมายังสำนักงาน กกต. ภายในวันที่ 16 ตุลาคม โดยคาดว่าจะสามารถประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ส่วนคำถามจากพรรคการเมือง มีข้อสงสัยเรื่องการลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกพรรค กกต.ยืนยันว่าสามารถทำได้ แต่ต้องไม่ใช่ลักษณะของการหาเสียง โดยในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ คสช. ติดตามไปด้วย ซึ่ง กกต.ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องการตีความคำสั่ง คสช. เพราะไม่ใช่ประกาศของ กกต. กกต.ทำได้เพียงชี้แจงและทำความเข้าใจเท่านั้น

ขณะที่หลายพรรคการเมืองแสดงความกังวลที่ กกต.ปิดปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในช่วงนี้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผู้สมัครสมาชิกพรรคได้ ซึ่ง กกต.ยอมรับในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าจะเร่งเปิดระบบให้เร็วที่สุดภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ ระหว่างนี้พรรคการเมืองสามารถส่งรายชื่อมาให้ กกต.ช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อนไปพลางก่อนได้ สำหรับประเด็นเรื่องการส่งผู้สมัคร สส.ที่จะต้องมีสาขาพรรค 4 สาขา ซึ่งไม่ตรงกับคำสั่ง คสช.ฉบับล่าสุดที่ได้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่กำหนดให้ ต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดหรือสาขาพรรคการเมืองไปแล้ว จึงเท่ากับว่าขณะนี้พรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสาขาพรรค ในเรื่องนี้ กกต.ยังไม่ตอบคำถาม ขอให้พรรคการเมืองยึดตามรัฐธรรมนูญไปก่อน กกต.จะทำหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หลังได้ข้อสรุปจากที่ประชุมใหญ่ กกต.แล้ว กกต.ย้ำว่าพรรคการเมืองจะหาเสียงทางโซเซียลได้หลังมีประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต.กำหนด โดยพรรคการเมืองต้องแจ้งรายละเอียดการหาเสียงให้ กกต.รับทราบ แต่ไม่ต้องรอให้ กกต.อนุมัติ

และวันนี้ยังมีข้อเสนอทางออกประเทศไทยจาก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยพลเอกชวลิตย้ำว่า รัฐธรรมนูญ 60 เป็นทางตันของประเทศ การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งไม่สิ้นสุด จึงเสนอให้มีรัฐบาลเฉพาะกาล เข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ใช้เวลาประมาณ 2 ปี นำรัฐธรรมนูญปี 40 มาปรับแก้และใช้แทนฉบับปัจจุบัน ก่อนจัดเลือกตั้งใหม่ พลเอกชวลิต ย้ำว่าศูนย์รวมปัญหาวันนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ต้องเซตซีโร่เพื่อไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือ การเสียสละ

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.