แชร์โพสนี้

นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญเศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

โดยได้ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการ English for All ซึ่งเป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับเด็กในเมือง ถือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งต่อเนื่องจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่า นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในระดับอนุบาลที่มีระดับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ส่วนครูก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็น Active Learning จึงจะผลักดันโครงการให้เป็นนโยบาย และขยายผลไปยังโรงเรียนอีกกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.