แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน ประเด็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ กับการส่งเสริมให้ประชาชนรู้หนังสือ

การรู้หนังสือเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนรู้หนังสืออย่างแตกฉาน จะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถต่อยอดความรู้ในทักษะอื่น ๆ ได้

วันที่ 8 กันยายนของทุกปี องค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็น ‘วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ’ นับตั้งแต่ปี 2509 โดยปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ตระหนักดีว่าการรู้หนังสือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และกล่าวถึงแนวทางการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มากขึ้น

โดยการนำประชากรวัยเรียนกลับเข้าระบบการศึกษาได้จำนวนมากเป็นประวัติการ เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 60 ของเด็กที่อยู่นอกระบบทั้งหมด หรือกว่า 27,000 คน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.