แชร์โพสนี้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ตามโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐาน เพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชั้นเรียนและพัฒนาวิชาชีพครู ให้สามารถเปลี่ยนแปลงที่ชั้นเรียนจริงของครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประเสริฐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งใช้มากว่า 140 ปี ในประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายทุกภาคเพื่อมุ่งหวังให้มีส่วนสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชั้นเรียนแบบใหม่ ตอบโจทย์สมรรถนะที่สำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชา และพระราโชบายด้านการศึกษา ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นหลักคิดในการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมืออันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.