แชร์โพสนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับการประกาศยกย่องว่าเป็น คนไทยตื่นรู้สู้โกง จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในฐานะเป็นผู้นำแก้ปัญหาทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับการขานรับนโยบายด้วยการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พร้อมทั้งปรับใช้ในทุกการเรียนการสอน เพื่อจะได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การกำหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ต้องเริ่มจากผู้บริหาร ไปยังคุณครู และไปถึงนักเรียน เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ดีและค่อยๆเรียนรู้

โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจะนำไปปรับใช้ในโครงการ หรือหลักสูตรอบรมข้าราชการ-บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานที่บรรจุใหม่ ครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการกำหนดทิศทางของหลักสูตรอย่างชัดเจน มีผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว เน้นด้านศีลและธรรม และใช้การสอนจากพื้นฐานประสบการณ์จริง

ทั้งนี้ การจะวัดความสำเร็จของหลักสูตรนี้ อาจจะประเมินเป็นดัชนีตัวเลขไม่ได้ แต่จะวัดจากคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ดีขึ้น โดยมีผู้ปกครองเป็นอีกหนึ่งตัวแปรในการประเมินภาพรวมที่ดี

 

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.