แชร์โพสนี้

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรที่มีส่วนในการสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Cha-Ching Curriculum หลักสูตรพัฒนาครูในระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน

หลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) เป็นการสอนการใช้เงินให้ถูกต้องให้กับเด็กๆ สอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันให้เด็กได้เรียนรู้ที่มาของเงิน ปลูกฝังการใช้เงินและออมเงินอย่างรู้คุณค่า โดย Cha-Ching เป็นหลักสูตรที่ใช้มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก และในปี 2561 จะนำมาใช้ในประเทศไทย

โดยจะใช้สื่อการเรียนการสอนความรู้ด้านการเงินให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี เป็นการเรียนรู้ผ่านการ์ตูน ซึ่งใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยดนตรีที่เหมาะสมกับช่วงวัย และดึงดูดใจ สอนเด็กเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารเงินพื้นฐาน ได้แก่ การหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการแบ่งปัน ใช้ในประเทศต่าง ๆ แล้ว อาทิ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.