แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน ประเด็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขณะนี้มีการพัฒนาหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการการศึกษา

ซึ่งขณะนี้ด้านการศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความสามารถในการจัดระบบโครงสร้าง ให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพื้นที่ EEC ทั้งการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม และประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมของโลกสมัยใหม่ และเพิ่มทักษะด้านภาษา

ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของทุกระดับ จะต้องมีการร่วมมือเพื่อสร้างการศึกษาแบบไร้รอยต่อ และสอดคล้องกับเป้าหมายของตลาดแรงงานที่ต้องการในอนาคต โดยมีการจัดทำโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนคู่พัฒนา ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม 46 โรงเรียน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.