แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน ประเด็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย และทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็งและมีอาชีพที่สุจริต

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คือการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนพระราชทานแก่นักเรียน โดยเป็นทุนที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนผู้รับจบปริญญาตรี ผู้ที่ได้จะต้องประพฤติตัวดี การเรียนอยู่ในระดับดี และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องมีจิตอาสาช่วยเหลืองานบริการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.