แชร์โพสนี้

รัฐบาลจัดพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วานนี้ เวลา 17 นาฬิกา 29 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปเป็นพระประธานในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สำหรับพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 23.40 เซนติเมตร องค์พระสูง 36.80 เซนติเมตร สร้างจากหยกสีเขียวเข้ม ประภามณฑล ฐานเป็นไม้จำหลักปิดทอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าของร้านเครื่องทองประจำราชสำนักรัสเซีย เป็นผู้สร้าง จนแล้วเสร็จเมื่อปี 2457

โดยพิธีฯครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 243 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อมอบแก่ผู้ไปร่วมในพิธีฯ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และลายพระหัตถ์เกี่ยวกับการทำความดี มาจัดพิมพ์เป็นภาพปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วย

และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร กลับไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.