แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมในพิธีบายศรี งานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และอำนวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวลาวและชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยมีการจัดพิธีบายศรีสู่พระขวัญถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหมอพร สีจัน สอแพงคำฮัก ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลาว เป็นผู้ประกอบพิธี และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองปกปักรักษาผู้ที่เข้าร่วมในพิธี ให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยและภยันตรายต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการรับขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน

โอกาสนี้ นายสะเหลิมไซ กมมะสิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กราบบังคมทูลถวายพระพรสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้ก จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์ และการแสดงรำอวยพร, การฟ้อนรำ, รวมทั้งการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำ ตลอดจน การแสดงในชุดต่างๆ จากกระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วย

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.