แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันจักรี

โดยวานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้อัญเชิญพระชัย(หลังช้าง) พระพุทธรูปสำคัญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สำหรับพระชัย(หลังช้าง) เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีมาแต่เดิม ครั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงอัญเชิญไปสักการะบูชา ในการทำศึกสงครามทุกครั้ง โดยจะประดิษฐานในสัปคับช้าง จึงเรียกว่า “พระชัย(หลังช้าง)” และทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง

และในเวลา 18 นาฬกา 31 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อเข้าสู่พลับพลาพิธี ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระชัย(หลังช้าง) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 239 รูป สวดมาติกา และเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ที่ร่วมในพิธีบริเวณสนามเสือป่า และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.