แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ประจำปี 2561

วานนี้ เวลา 17 นาฬิกา 9 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต จากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปางสมาธิ ทำด้วยหยกมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปี 2327 แล้วมีพระราชศรัทธาให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อน และฤดูฝน ถวายพระแก้วมรกต เพื่อเป็นพุทธบูชา

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายเป็นพุทธบูชาอีกสำรับหนึ่ง และในปี 2539 รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทั้ง 3 ฤดู เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื่องจากเครื่องทรงชุดเก่าชำรุดไปตามกาลเวลา โดยเครื่องทรงฤดูร้อนนี้ เป็นเครื่องต้น ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร และอัญมณีต่างๆ ซึ่งกำหนดเปลี่ยนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี

โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ข้าราชการ ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ และประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้านนอกพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.