แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561 ที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง” “Year of Golden Dog Wealthy Lucky Happiness” เพื่อเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่จัดขึ้นทุกปี และเพื่อกระชับความ สัมพันธ์ระหวางไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาเจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง อายุกว่า 900 ปี แกะสลักจากไม้เนื้อหอมเชิญมาจากจีน เชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วย สุขภาพแข็งแรง มูลนิธิเทียนฟ้าเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย ชาวจีน 5 ภาษาร่วมกันตั้งขึ้น เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาล ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนจีน มีหน่วยไตเทียมอัจฉริยะ ให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน และคนทำงานทั่วไป ที่ไม่มีเวลาเดินทางไปฟอกไตตามโรงพยาบาลทั่วไป

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตร และทรงเยี่ยมการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ เช่น ร้านภูฟ้า ซึ่งจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช นับเป็นงานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาอาศัย และทำการค้าขายมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนสายมังกร ปัจจุบันยังคงเป็นย่านธุรกิจการค้า การเงินการธนาคาร โดยเฉพาะร้านค้าทองคำที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ เยาวราชจึงเป็นตลาดค้าทองรูปพรรณที่ทำด้วยมือใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีร้านค้าทองมากกว่า 130 ร้าน เช่น ร้านทองฮั่วเซ่งเฮง นอกจากนี้ ยังมีร้านยาจีน จำหน่ายยาแผนโบราณ และสมุนไพรจีนที่ยังคงวิธีปรุงยา และจำหน่ายในรูปแบบธุรกิจดั่งเดิม รวมถึงมีภัตตาคาร ร้านอาหารที่ได้รับความนิยม

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายซองอั่งเปามงคล เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดงาน ฯ และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเรือสำเภาทองคำ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปีนี้

เสร็จแล้วได้ทรงพระอักษรพู่กันจีนเป็นที่ระลึก ในโอกาสที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ 80 ปี หลังจากที่จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปีพุทธศักราช 2481 คณะกรรมการบริหารแต่ละรุ่น ต่างร่วมแรงร่วมใจพัฒนากิจการของสมาคมฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นที่พึ่งพาของสังคมชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินที่ได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุข ทั้งช่วยเหลือสังคมสืบไป

จากนั้น ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆ ตลอดถนนเยาวราช ที่ประดับตกแต่งแบบโมเดิร์น แอนด์ โอลด์ ไชนีส มีโคมไฟแบบจีนนับพันดวง ทำให้บรรยากาศย้อนยุคสู่เมืองจีนครั้งโบราณกาล ผสมผสานเรื่องความศรัทธา ความเคารพในเทพเจ้า ซึ่งตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน มีผู้แทนบริษัท ห้างร้านบนถนนเยาวราช เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำต่อเนื่องถึง 18 ปี สร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.