แชร์โพสนี้

พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) เปิดเผยว่า ภายหลังให้ประชาชนได้เข้าชมพระเมรุมาศ พบว่า ส่วนใหญ่มักจะไปกระจุกตัวอยู่บริเวณหน้าพระเมรุมาศ ทำให้อาจจะได้รับความรู้จากนิทรรศการที่จัดไว้ไม่เต็มที่

ดังนั้นจึงมีการปรับเส้นทางการเข้าชม โดยให้เวียนทักษิณาวรรต หรือเวียนขวา เริ่มจากศาลาลูกขุน 2 เข้าชมนิทรรศการสมมติเทวพิมาน : สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ เดินออกวนไปทางทิศตะวันตกของพระเมรุมาศ ฝั่งศาลฎีกา เข้าศาลาลูกขุน 1 ชมนิทรรศการ ณ วิธานสถาปกศาลา : จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง ถัดมาศาลาลูกขุน 3 จัดแสดงประติมาสร้างสรรค์ : งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

จากนั้นเข้าสู่ศาลาลูกขุน 2 ฝั่งพระบรมมหาราชวัง ชมนิทรรศการ สวรรค์บรรจงวาด : ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ ก่อนเข้าพระที่นั่งทรงธรรม ชมนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ต่อด้วยเข้าชมนิทรรศการ ตระการตาวิจิตรศิลปกรรม : งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ที่ศาลาลูกขุน 4 และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศที่ศาลาลูกขุน 2 นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา บริเวณทับเกษตร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนวนไปสู่ทางออกที่จุดคัดกรองฝั่งศาล ฎีกาเพื่อรับโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าชมนิทรรศการช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้จัดระบบเช่นเดียวกับการสักการะพระบรมศพ มีการเตรียมเต็นท์พักคอยที่จุคนได้ประมาณ 12,000-15,000 คน ให้เข้าชมชุดละไม่เกิน 3,000 คน โดยคาดว่าจะทำให้มีพื้นที่รองรับประชาชนที่สับเปลี่ยนเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่พอได้จัดเตรียมเต็นท์ที่โค้งสนามหลวงด้านทิศเหนือและฝั่งศาลฎีกาไว้รองรับอีกส่วนหนึ่ง ด้านนักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายภาพพระเมรุมาศเพียงอย่างเดียว ได้มีการจัดพื้นที่บริเวณถนนเส้นกลางท้องสนามหลวง บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระเมรุมาศไว้รองรับ แต่จะเปิดให้เข้าถ่ายภาพเป็นเวลา 15 นาที

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.