แชร์โพสนี้

วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมพร้อมสถานที่ ในพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีเจ้าหน้าที่ได้มาจัดเตรียมสถานที่เนื่องจากเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวชหลายพระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขณะเดียวกันยังเป็นวัดที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ด้วย

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.