แชร์โพสนี้

พระประมุขต่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินกลับ ภายหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่บุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆ ได้เดินทางกลับเช่นกัน

สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพ ที่ 6 และสมเด็จพระราชินีนานาสิปาอู แห่งราชอาณาจักรตองกา เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 491 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรตองกา หลังจากทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

นอกจากนี้ เจ้าชายกีโยม ฌ็อง ฌอแซ็ฟ มารี แกรนด์ดุ๊กรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LX4301 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชรัฐลักเซมเบิร์ก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินรอยัล ภูฏาน แอร์ไลน์ ดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ เคบี 151 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรภูฏาน หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.