แชร์โพสนี้

ที่ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งในฤดูฝนต้องพบเจอกับปัญหาน้ำท่วม ส่วนในหน้าแล้งต้องเจอกับปัญหาภัยแล้ง จนชาวบ้านในพื้นที่ต้องทิ้งถิ่นเกิดไปอยู่อาศัยหรือทำมาหากินที่อื่นนั้น ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยศาสตร์ของพระราชา

หนองเลิงเปือย คือแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ 887 ไร่ ในอดีตแหล่งน้ำซึ่งเป็นความหวังว่าจะหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไร่ชาวนา 52 หมู่บ้าน ใน 2 อำเภอ คือ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย ได้นั้น ทว่าในความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม เนื่องจากหนองเลิงเปือยเป็นพื้นที่รับน้ำแต่มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถรับน้ำได้พื้นที่จึงถูกน้ำท่วม ส่วนในหน้าแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เพราะน้ำในหนองเลิงเปือยไหลลงสู่แม่น้ำที่อยู่ติดกัน

ความทุกข์ที่ต้องเผชิญมาหลายสิบปีของชาวบ้าน 2 อำเภอ เริ่มคลี่คลาย เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ เป็นตัวแทนชาวบ้านยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากในหลวง รัชกาลที่ 9 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รับโครงการซ่อมแซมฝายสันมนในพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

ด้วยขนาดพื้นที่หนองเลิงเปือยที่กว้างถึง 887 ไร่ ประกอบกับสภาพปัญหาที่มีหลากหลายมิติ ทำให้การทำงานต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยมีมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 คือวันแห่งการเริ่มต้นแก้ไขทุกปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของหนองเลิงเปือยอย่างเป็นรูปธรรม และด้วยศาสตร์ของพระราชานี้เอง ทำให้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ถูกแก้ไข พลิกฟื้นผืนดินให้สามารถเพาะปลูกได้ และนำชาวบ้านกลับคืนสู่ถิ่นเกิด

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.