แชร์โพสนี้

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แจ้งด้วยวาจา ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ขอลาออกจาก 3 ตำแหน่งสำคัญ ทางการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานคณะพระธรรมจาริก และตำแหน่งแม่กองงานพระธรรมทูต มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบ
 
รายการ 'ข่าวเช้าวันหยุด' อัพเดทข่าวสารเหตุการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ กับ เมจกา สุพิชญางกูร – ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล
ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06:55 – 07:25 น. ทางช่อง3 Original และ 3HD

 

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.