แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดฝึกซ้อมการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทยมาร่วมควบคุมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด อาทิ ครูมืด ปราสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ตลอดจนอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ 12 แห่ง

สำหรับในวันนี้เป็นการซ้อมแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประพันธ์บทขึ้นใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใช้ผู้แสดงจำนวน 89 คน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมกว่า 300 คน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.