แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงเปิดนิทรรศการโครงการ ‘น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน’ ซึ่งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคต และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกอบด้วย 3 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงรัชกาล คือ ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์, ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ, ช่วงปลายรัชกาล แสดงภาพเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทัศนียภาพ และสุนัขทรงเลี้ยง ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561

ส่วนนิทรรศการ ‘พระราชาในดวงใจ’ จัดแสดงผลงานของศิลปิน นักสะสมผลงานศิลปะ และองค์กรต่างๆ ที่รวบรวมภาพจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพถ่ายกว่า 160 ผลงาน โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 26 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ ‘ดิน น้ำ ป่า ฟ้า’ ที่เหล่าศิลปิน นักออกแบบ กราฟฟิกดีไซเนอร์ ปราชญ์ท้องถิ่น และเยาวชน ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ มาสะท้อนผ่านผลงานศิลปะทุกแขนง รวม 90 ผลงาน เป็นการสืบทอดปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.