แชร์โพสนี้

Amezing AEC อ.เกษมสันต์ มีความรู้จากประเทศเพื่อนบ้านมาฝากเช่นเคย  กับวันเอกราชของมาเลเซีย  โดยแต่เดิมมาเลเซีย เป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในปีค.ศ.1815(พ.ศ.2358) ต่อจากโปรตุเกสและฮอลันดา โดยมีการปลุกระดมความรักชาติครั้งแรกในปี ค.ศ.1930(พ.ศ.2473) และอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2 จนได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1957(พ.ศ.2500) จึงถือว่าวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันชาติมาเลเซีย
 
เดิมมาเลเซียมีชื่อว่า สหพันธ์มลายา ซึ่งเรียกกันหลังจากได้รับเอกราช ต่อมาเปลี่ยนเป็นมาเลเซีย เมื่อ 16 กันยายน 2506
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.