แชร์โพสนี้

รถวีลแชร์ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (2 in1 Weelchair) จากสาขาสารธรณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ. มหาสารคาม

นวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตโดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าขาดการฟื้นฟูและออกกำลังกายจะทำให้มีการยึดติดของข้อต่อและการหดรั้งของกล้ามเนื้อ ผู้ประดิษฐ์จึงออกแบบและผลิตเครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้งบนรถวีลแชร์ โดยการใช้งานจะใช้แขนจากข้างใดข้างหนึ่งที่ยังสามารถขยับได้ออกแรงร่วมกับอุปกรณ์ เพื่อยกแขนอีกข้างหนึ่งที่อ่อนแรงขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน ทำให้แขนด้านที่อ่อนแรงได้ออกกำลังกายไปด้วย และผู้ป่วยยังสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาญาติ ที่สำคัญยังสามารถออกกำลังกายได้ทุกทีและสามารถถอดเก็บอุปกรณ์เป็นรถวีลแชร์ทั่วไปได้ แต่ตอนแรกอาจจะต้องมีผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยเพราะกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอนั้นเอง

 

อ่างอาบน้ำมหัศจรรย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่อ่อนเพลียจนไม่สามารถขยับไปไหนได้ และผู้ดูแลสามารถใช้ทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นและลดอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องน้ำ

วิธีการใช้งาน กางวัสดุที่เป็นโครงแข็งและนำมาประกอบเข้าด้วยกัน จากนั้นพับและสอดเข้าใต้ผู้ป่วย ขึ้นรูปด้วยการยึดติดทั้งสี่มุม และเมื่อหลังอาบน้ำเสร็จถอดส่วนประกอบออกจากกันแล้วจึงล้างทำความสะอาดและพับเก็บเท่านี้ก็เรียบร้อย สะดวกรวดเร็วให้ความสุขสบายตัวกับผู้ป่วยที่สำคัญราคาถูกด้วย