แชร์โพสนี้

ไอเดียสโตร์เสนอ เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ ไอเดียจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
 
  เครื่องมือที่สามารถใช้ปิ้งย่างและลดการใช้แรงงาน ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราได้ โดยมีขั้นตอนการใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้
 
– นำปั้นปลาที่เสียบไม้แล้วไปเสียบที่อุปกรณ์จับยึดที่เครื่อง
 
-เฟืองจะหมุนหลักไม้ตลอดเวลาและหมุนไปรอบๆเตา
 
-หมุนครบรอบไม้ปั้นปลาจะตกลงสู่ถาดรองรับอัตโนมัติ
 
 
 
  สำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ จะมีเวลาในการปิ้งย่างที่ชัดเจนโดยใช้เวลา 4 นาที และสามารย่างได้มากถึง 50 ไม้