แชร์โพสนี้

 
อุปกรณ์ช่วยเก็บลวดเย็บ จากวิทยาลัยอาชีฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถเก็บเศษลวดเย็บกระดาษ เข็ม เศษเหล็กหรือกระทั่งคลิปหนีบกระดาษได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย โดยมีวิธีการใช้อุปกรณ์ คือ 
 
-จับบริเวณด้ามถือของอุปกรณ์ 
-ถูลวดกลิ้งให้สัมผัสกับลวดเย็บ โดยแม่เหล็กภายในจะทำการดูดเศษรวดเย็บกระดาษ
-ใช้มือลูดปลอกพลาสติกออก เพียงเท่านี้เศษลวดต่างๆหลุดออกจากแปลงแม่เหล็ก