แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดีย ช่วง ไอเดียสโตร์ (ideastore) วันนี้ขอนำเสนอ “อุปกรณ์คว้านเม็ดลําไย” ไอเดียจากนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ที่คิดค้นอุปกรณ์ที่จะช่วยลดความลำบากของการคว้านลำไยในรูปเเบบเก่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความอันตรายได้ ซึ่งอุปกรณ์คว้านเม็ดลําไยนี้จะมาช่วยลำความยุ่งยากเหล่านั้นโดย หลักการใช้งานง่ายๆ คล้ายกับเครื่องเย็บกระดาษ

อุปกรณ์คว้านเม็ดลําไย

วิธีการใช้

1. วางผลลำไยบนฐานรองรับที่อุปกรณ์

2. ออกเเรงบีบอุปกรณ์ เพื่อคว้านเจาะเมล็ดลำไยออก

3. ใช้ได้กับทั้งลำไยผลเล็กเเละผลใหญ่ เพราะหัวอุปกรณ์เปลี่ยนขนาดได้