แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ  เครื่องมือบอกระดับในระนาบด้วยสัญญานเสียงและแสง ไอเดียสร้างสรรค์จาก วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จ.ลำปาง อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณปราศจากปัญหาลดระดับสองฝั่งที่ไม่เท่ากัน โดยจะทำงานเมื่อสวิตช์ปรอทสองตัวอยู่ในตำแหน่งที่ได้ระดับ ก็จะเปิดวงจรแสดงสัญญาณเสียงและแสงทำงานค้าง แต่ถ้าสวิตช์ปรอทไม่อยู่ในระดับ แสงและเสียงก็จะทำงานเป็นจังหวะ จนกว่าสวิตช์ปรอทอยู่ในจังหวะพอดี เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาวัดให้เหนื่อยแล้ว