แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ “จุกนํ้าปลากันเลอะ” ไอเดียสร้างสรรค์จาก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อุปกรณ์สำหรับติดกับฝาเครื่องปรุงต่างๆ น้ำปลา น้ำส้มสายชู ซอสปรุงงรส เพื่อแก้ปัญหาการกระเด็นเลอะเทอะ เพียงสวมอุปกรณ์บนจุกเครื่องปรุง เวลาเทก็จะไหลออกอย่างสวยงาม แถมประยุกต์ใช้กับการเติมน้ำกลั่นได้อีกด้วย