แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ “แว่นตาเพื่อความปลอดภัย” ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก มหาวิทยาลัยสยาม แว่นตานี้ทำให้ผู้พิการทางสายตา สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางข้างหน้า ได้ก่อนที่จะเดินชน กรอบของแว่นจะมีเซ็นเซอร์ คอยตรวจจับวัตถุ และแจ้งเตือนผ่านเสียงและระบบสั่น ก่อนที่เจ้าของแว่นจะโดนสิ่งกีดขวางนั่นเอง นอกจากความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยเรื่องความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นด้วย