แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "อุปกรณ์ช่วยตรวจข้อสอบแบบปรนัย V.2" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ไอเดียนี้มีกลไกอยู่ที่ปลายปากกาในการตรวจข้อสอบ ปากกาจะบันทึกข้อสอบที่ตรวจไว้ หากตรวจเกินหรือผิดก็สามารถแก้ไขผลได้ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาอีกด้วย