แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "Heat Sync" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก คุณภิญโญ คงสุภาพศิริ ไอเดียการนำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตัวช่วยในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ร้อนจนเกินไป และนำส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์อื่น ๆ มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประโยชน์