แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้ จะเสนอไอเดียที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ไอเดียแรก “โถปัสสาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ป่วยและสูงวัย” เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาและไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ที่สำคัญมีน้ำหนักเบา ทำให้การปัสสาวะแบบฉุกเฉินของผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
“แท่นยืนกายภาพบำบัด DTEC” ตัวอุปกรณ์นี้จะสามารถช่วยออกกำลังกายและทำกายภาพได้หลายฟังก์ชันในรูปแบบ 4 In 1 โดยฟังก์ชันแรกได้แก่ แท่นยืน สามารถออกกำลังกายได้หลาายท่าเช่น ยืน นั่ง เดิน ปรับระดับความเอียงได้ 3 ระดับ ช่วยบริหารเท้าได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีอีก 3 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย แท่นหมุน สายยางยืด และแท่นกดจุดบนฝ่าเท้า ที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยออกกำลังกายได้แบบครบวงจร