แชร์โพสนี้

รายการดีเบตร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการสัมภาษณ์บุคคลที่ถวายงานจัดสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันนี้เป็นตอน “ภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ งดงามดั่งสรวงสวรรค์”

ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ระบุว่า การวางผังพระเมรุมาศในครั้งนี้ วางโดยให้แกนเหนือ-ใต้สอดคล้องกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนแกนตะวันออก-ตะวันตก ตั้งอยู่บนแนวเดียวกับวัดมหาธาตุ การออกแบบจะตีความถึงความเชื่อแผนภูมิจักรวาล ไม่ว่าจะลวดลายพื้น ที่สื่อถึงความเป็นทวีปทั้ง 4 ตามความเชื่อของไทย สีที่ล้อมรอบพระเมรุมาศแสดงถึงความเป็นกำแพงจักรวาล หรือสระอโนดาตที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฐานพระเมรุมาศเป็นน้ำ มีประติมากรรมโขดหิน สัตว์หิมพานต์และไม้ดัด องค์ประกอบทั้งหมดจะสื่อถึงความเป็นสวนไทย ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสร้างสรรค์

ส่วนที่บริเวณสระอโนดาตมีสัตว์ตระกูลต่างๆ อาทิ ม้า โค ช้าง สิงห์ ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อโบราณที่มีสัตว์ประจำทิศ ผู้ที่ออกแบบสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยทีมจากเพาะช่าง ซึ่งจะรับทำช้างด้านทิศเหนือ ส่วนทีมช่างปั้นปูนสดจากเพชรบุรีจะรับผิดชอบทิศที่เหลือ

ด้านแนวความคิดของแปลงนาหมายเลข ๙ จะแสดงถึงโครงการพระราชดำริที่พระราชทานแก่คนไทย เพราะที่ประทับของในหลวง รัชกาลที่ 9 มิใช่สวนสวยงาม แต่คือแปลงนา โรงงาน นอกจากนี้ยังทำแก้มลิงและกังหันชัยพัฒนา ตลอดจนต้นยางนา หญ้าแฝก การออกแบบใช้เวลาคิดแบบ 1 เดือน และทุกครั้งที่มีการคิดแบบก็จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย หลังจากพระราชพิธีเสร็จสิ้นก็จะมีการเก็บภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไว้ 1 เดือน พร้อมทั้งมีการติดป้ายให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย

—————————————————————————————————
 

ดีเบต (Debate) โต้เหตุผล ค้นความจริง

“ดีเบต เพราะเราเชื่อว่า เหตุผล และ ความจริง จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น”

[ พิเศษสุด ] ผู้ชมสามารถร่วมดีเบตระหว่างออกอากาศสดในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ​​​ทางช่อง 3  และช่อง 33 HD เวลา 16.40 – 17.00 น. จันทร์ – ศุกร์ ผ่านทาง 3 ช่องทาง
1. Facebook @bectero.tv
2. YouTube.com @BECTERO.TV
3. Official LINE เรื่องเล่าเช้านี้
ผู้ดำเนินรายการ : ภาษิต อภิญญาวาท
ชมสดพร้อมกันผ่าน Facebook Live และ YouTube Live “BECTERO.TV”
และชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  www.bectero.tv