แชร์โพสนี้

จากกรณีทันตแพทย์หญิงหนีทุน ทำให้ผู้ค้ำประกันต้องชดใช้ทุนแทนนั้น ล่าสุดมติทันตแพทยสภา ให้ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์หญิงดลฤดี จำลองราษฎร์ แล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา แถลงมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา กรณีทันตแพทย์หญิงดลฤดี จำลองราษฎร์ ลาออกขณะที่ยังใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา จึงต้องชดใช้เงิน 24 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แต่ไม่มีการชำระ ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ให้ผู้ถูกฟ้องต้องชดใช้เงินตามคำพิพากษา แต่ทันแพทย์หญิงดลฤดี ไม่ยอมชดใช้ ทำให้ผู้ค้ำประกันทั้งหมดต้องชดใช้แทน

ทางคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ตามข้อบังคับของทันตแพทยสภา จึงมีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งเป็นครั้งแรกของวงการทันตแพทย์ ที่มีการเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมตั้งอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาของ ทันตแพทยหญิงดลฤดีด้วย โดยจะเสนอมตินี้ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็นคำสั่งทางปกครองต่อไป

ทั้งนี้ทันตแพทย์หญิงดลฤดี ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เบื้องต้นได้ส่งหนังสือผลดำเนินการของทันตแพยสภาไทย ไปมากกว่า 3 ครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าตัว และทางสถาบันดังกล่าว

ทพ.เผด็จ พูลวิทยกิจ หนึ่งในผู้ค้ำประกันให้กับหมอดลฤดี กล่าวว่า ผลจากคำสั่งถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพของไทยที่จะมีต่อหมอดลฤดี อาจจะมีไม่มากในประเทศไทย แต่ก็เป็นบทลงโทษสูงสุดที่จะได้รับ และเป็นบรรทัดฐานในสังคมไทยที่มีเรื่องความกตัญญู ซึ่งเธอคงไม่สามารถกลับมาเป็นทันตแพทย์ในไทยได้แล้ว แต่ในอเมริกาเธอยังคงใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งคุณหมอได้บอกกับทันตแพทยสภาว่าอยากขอผลการตัดสินเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง และหวังว่าหลักฐานนี้จะถูกส่งไปที่สมาคมทันตแพทย์ของสหรัฐฯ และสมาคมทันตแพทย์ของรัฐแมสซาชูเซตส์ เพื่อให้มีผลต่อการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งโดยปกติระหว่างประเทศก็มีการสื่อสารเรื่องการประชุมต่างๆ แต่เรื่องการลงโทษก็สามารถส่งไปได้

ส่วนการฟ้องที่สหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น เพราะเป็นคดีแพ่ง ต้องหาหลักฐานให้ได้มากที่สุด ทนายจึงขอให้คดีในไทยมีบทสรุปเสียก่อน และถ้าการฟ้องเกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องการฉ้อโกง แม้ว่าสถานที่เกิดคดีจะเกิดที่ไทย แต่เราก็มีหน้าที่หาหลักฐานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คณะลูกขุนเชื่อว่าควรจะดำเนินคดีในสหรัฐฯ ต่อ ขั้นตอนในไทยต่อไปก็คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามคำสั่งถอนใบอนุญาต และให้ทันตแพทยสภาส่งคำสั่งไปที่สหรัฐฯ ไม่ว่าจะมีผลหรือไม่ แต่ตนอยากให้คดีนี้เป็นบรรทัดฐาน

ด้านความคืบหน้าคดีในไทย ศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องไปถึงกรมบังคับคดี ซึ่งมีการสืบทรัพย์อยู่แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ซึ่งตนเองก็ไม่ได้ถามไปเพราะเขาก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการ ซึ่งยิ่งช้าตนก็กังวลว่าจะหมดอายุความ เงินที่มีผู้บริจาคเพื่้อใช้ในการต่อสู้คดีที่สหรัฐฯ ก็ยังอยู่ในธนาคาร ยังไม่ได้นำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ แต่ตนก็ยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่

ส่วนเรื่องการเยียวยาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานใดๆ ก็ไม่เกิดขึ้นเลย ผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งไปกู้สหกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่ผ่าน จนเพื่อนนักเรียนต้องเรี่ยไรเงินให้แทน นอกจากนี้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยก็มักจะถามว่า ดลฤดีติดต่อมาหรือไม่ ซึ่งตนก็สงสัยว่า แล้วฝ่ายกฎหมายได้ทำอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าควรจะติดต่อกลับมาหรือไม่ ทุกครั้งที่ตนคุยกับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายก็จะบอกว่าตัวเองถูกเสมอ หมอต้องมาใช้หนี้ เพราะมีผู้ค้ำประกันอยู่แล้ว ซึ่งตนอยากให้หน่วยงานราชการไทยอย่าคิดเพียงว่ามีผู้ค้ำประกันแล้ว ยังไงก็ได้เงินคืน แต่อยากให้เห็นใจผู้ค้ำประกันด้วย ควรทำสุดความสามารถเพื่อให้ได้ตัวผู้หนีทุนก่อนที่จะมาไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำประกัน อย่างกรณีดลฤดีถ้าจะทำจริงจังก็จะจับตัวได้มาตั้งนานแล้ว ตรงนี้ตนมองว่าไม่ยุติธรรมกับผู้ค้ำประกัน

ทพ.เผด็จยังฝากถึงการไปศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต ควรมีสัญญาฉบับหนึ่งในไทย และมีสัญญากู้เงินที่ทำในประเทศที่ไปเรียนต่ออีกหนึ่งชุด เพื่อให้ฟ้องร้องในประเทศนั้นได้ในกรณีเบี้ยวสัญญา กระบวนการฟ้องร้องก็จะทำได้ที่ประเทศที่ไปเรียนเลย

และเมื่อถามว่าหมอดลฤดีเคยติดต่อกลับมาหรือไม่ ทพ.เผด็จตอบว่าหมอดลฤดีไม่เคยติดต่อกลับมาเลย และเมื่อมีคนไปดักรอพบก็ไม่ลงมาพบ พร้อมบอกว่าถ้ามารบกวนอีกจะแจ้งตำรวจด้วย ซึ่งผู้ค้ำประกันทุกคนยังต่อสู้ด้วยความหวังว่าจะได้และจะทำจนสุดความสามารถ หากไม่ได้ก็คือไม่ได้

ส่วนคำถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ถามว่า หากคำสั่งถอนใบอนุญาตไม่มีผลต่อดลฤดีเลย ทพ.เผด็จจะทำอย่างไร และท้อหรือไม่ในการตามเรื่องนี้ ทพ.เผด็จบอกว่าคงตัดสินใจแทนฝั่งสหรัฐฯไม่ได้ แต่อย่างน้อยคำสั่งนี้ยังเก็บเป็นหลักฐานในการต่อสู้ต่อไปได้ รวมถึงยังแสดงให้เห็นว่าบทลงโทษของไทยมีความรุนแรงอยู่ ส่วนเรื่องท้อก็ยอมรับว่าท้อบ้าง แต่ก็ต้องสู้ต่อไป

” ทันตแพทยสภาเพิกถอนใบอนุญาตฯ มีผลกระทบกับหมอดลฤดี ? ” 
ความคิดเห็นจากผู้ชมรายการ ระบุว่า 52% มีผล และ 48% ไม่มีผล

—————————————————————————————————

ดีเบต (Debate) โต้เหตุผล ค้นความจริง

“ดีเบต เพราะเราเชื่อว่า เหตุผล และ ความจริง จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น”

[ พิเศษสุด ] ผู้ชมสามารถร่วมดีเบตระหว่างออกอากาศสดในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ​​​ทางช่อง 3  และช่อง 33 HD เวลา 16.40 – 17.00 น. จันทร์ – ศุกร์ ผ่านทาง 3 ช่องทาง
1. Facebook @bectero.tv
2. YouTube.com @BECTERO.TV
3. Official LINE เรื่องเล่าเช้านี้
ผู้ดำเนินรายการ : ภาษิต อภิญญาวาท
ชมสดพร้อมกันผ่าน Facebook Live และ YouTube Live “BECTERO.TV”
และชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  www.bectero.tv