แชร์โพสนี้

  จากกรณีที่สถาบันเวิลด์วอทช์เปิดเผยผลการศึกษาของสหประชาชาติ (UN) และอีกหลายสถาบัน ระบุถึงเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลก ซึ่งกำลังเผชิญกับอันตรายจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และพิบัติภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 
     พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อเมืองที่ความเสี่ยงต่อการจมอยู่ใต้น้ำ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 30 เมือง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 11,584,700 คน เนื่องจากพื้นแผ่นดินทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยกลับเพิ่มขึ้น
 
 
     ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ค่อยๆ จมลง แผ่นดินเริ่มกลายเป็นน้ำทะเลที่เข้าท่วมถาวร รวมทั้งงานวิจัยที่ทำร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ยังพบด้วยว่าน้ำขึ้นมาถึง 2 เมตร และแผ่นดินหายไป 2 กิโลเมตร โดยมีภาพและหลักฐานชัดเจน 
 
     อย่างไรก็ดีในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพูดคุยกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อทำการหาวิธีการป้องกัน เนื่องจากหากว่ายังไม่มีการดำเนินการบางอย่าง คาดว่าภายใน 20 ปี แผ่นดินจะถูกกัดเซาะเข้ามาอีกถึง 1.3 กิโลเมตร
 
 
 
     ในขณะที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชี้แจงว่า ป่าไม้โกงกางที่เคยมีอยู่บางส่วนได้หายไป ส่งผลให้พื้นแผ่นดินบางส่วนหายไป ไม่ใช่เพราะน้่ำซัดเข้ามาแต่อย่างใด อยากให้มองว่าแผ่นดินไม่ได้ถูกกัดเซาะเท่านั้น แต่ยังมีการงอกออกมาด้วยเช่นเดียวกัน
 
     ทั้งนี้ตนเองมีโอกาสได้เดินทางไปยังหลายประเทศซึ่งตั้งอยู่ติดริมชายฝั่ง พบว่าไม่มีนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ท่านใดตื่นตระหนกหรือเชื่อประเด็นน้ำท่วมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นประเด็นที่อาจสร้างความตกใจให้แก่ประชาชนได้
 
  
 “เชื่อหรือไม่ ปี 2563 น้ำท่วมกรุงเทพ?” ความคิดเห็นจากผู้ชมรายการ ระบุว่า เชื่อ 43% และ ไม่เชื่อ 57%
 
  
————————————————————————————————————

ดีเบต (Debate) โต้เหตุผล ค้นความจริง

“ดีเบต เพราะเราเชื่อว่า เหตุผล และ ความจริง จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น”

[ พิเศษสุด ] ผู้ชมสามารถร่วมดีเบตระหว่างออกอากาศสดในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ​​​ทางช่อง 3  และช่อง 33 HD เวลา 16.40 – 17.00 น. จันทร์ – ศุกร์ ผ่านทาง 3 ช่องทาง
1. Facebook @bectero.tv
2. YouTube.com @BECTERO.TV
3. Official LINE เรื่องเล่าเช้านี้
 
ผู้ดำเนินรายการ : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ( นิ้วกลม )
ชมสดพร้อมกันผ่าน Facebook Live และ YouTube Live “BECTERO.TV”
และชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  www.bectero.tv